Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Author Archives: admin

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ.Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της […]

read more

Ανακοίνωση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019 (υπό την αίρεση της αναμενόμενης δημοσίευσης σε ΦΕΚ της έγκρισης του ως άνω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και του κανονισμού του - σχετικό το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 127362/Z1/26.07.2018 έγγραφο του Υπουργείου) Η παρούσα πρόσκληση θα οριστικοποιηθεί και θα […]

read more

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Ανακοίνωση Λειτουργίας Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education, 90 ECTS, διάρκεια τριών εξαμήνων) του Τμήματος Επιστημών […]

read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές και φοιτήτριες ότι οι εγγραφές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν  αποκλειστικά κατά το διάστημα από Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017 έως και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017. Η αίτηση εγγραφής […]

read more

Αποτελέσματα επιλεγέντων/εισων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Δείτε ΕΔΩ  την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλεγέντων/εισων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

read more

Ανακοίνωση προφορικών συνεντεύξεων συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Δείτε εδώ  την ανακοίνωση των προφορικών συνεντεύξεων της συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ. “Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση” ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

read more

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών / τριών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Δείτε την Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

read more

Ανακοίνωση προφορικών συνεντεύξεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

  Δείτε εδώ την ανακοίνωση των προφορικών συνεντεύξεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ. “Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση” ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

read more

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών /τριών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018_ έως και 12 Ιουνίου 2017

Δείτε την Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών /τριών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις  22 Μαΐου 2017 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf  

read more