Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες […]

read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών Φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών εισαγωγής 2018.

read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», εισαγωγής 2018, που επιθυμούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από Δευτέρα 22 Οκτωβρίου έως Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018. Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της […]

read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές και φοιτήτριες ότι οι εγγραφές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν  αποκλειστικά κατά το διάστημα από Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018 έως και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018. Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση […]

read more

Αποτελέσματα επιλεγέντων/εισων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Δείτε  ΕΔΩ  την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλεγέντων/εισων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

read more

Ανακοίνωση προφορικών συνεντεύξεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση των προφορικών συνεντεύξεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ. “Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση” ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ.Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της […]

read more

Ανακοίνωση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019 (υπό την αίρεση της αναμενόμενης δημοσίευσης σε ΦΕΚ της έγκρισης του ως άνω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και του κανονισμού του - σχετικό το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 127362/Z1/26.07.2018 έγγραφο του Υπουργείου) Η παρούσα πρόσκληση θα οριστικοποιηθεί και θα […]

read more

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου Ανακοίνωση Λειτουργίας Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education, 90 ECTS, διάρκεια τριών εξαμήνων) του Τμήματος Επιστημών […]

read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές και φοιτήτριες ότι οι εγγραφές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν  αποκλειστικά κατά το διάστημα από Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017 έως και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017. Η αίτηση εγγραφής […]

read more