Ανακοίνωση 12ης Επιστημονικής Συνάντησης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή

12ης Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή Ρόδος, 16-17 Ιουνίου 2023 «Η Μηχανική της Μετάβασης στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Σχολικών Μονάδων: Θεωρίες, Συστήματα, Δομές, Διεργασίες, Λειτουργίες, Μοντέλα, Εργαλεία, Προγράμματα, Τεχνολογίες» Σύντομο Πρόγραμμα Διημερίδας Πλήρες Πρόγραμμα Διημερίδας Αφίσα

read more