Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» (90 ECTS) το οποίο οδηγεί σε:

(1) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education),

(2) Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί από το 2014, στην έδρα του Τμήματος στη Ρόδο και αναμορφωμένο με οργανωμένη ψηφιακή/δικτυακή δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως κατά 50% (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Comments are closed.