Ανακοίνωση 12ης Επιστημονικής Συνάντησης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή

12ης Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή

Ρόδος, 16-17 Ιουνίου 2023

«Η Μηχανική της Μετάβασης στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Σχολικών Μονάδων: Θεωρίες, Συστήματα, Δομές, Διεργασίες, Λειτουργίες, Μοντέλα, Εργαλεία, Προγράμματα, Τεχνολογίες»

Σύντομο Πρόγραμμα Διημερίδας

Πλήρες Πρόγραμμα Διημερίδας

Αφίσα

Comments are closed.