Παράταση Πρόσκλησης για την Υποβολή Υποψηφιοτήτων Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017_ έως και τη 13η Ιουνίου 2016

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση» (Φ.Ε.Κ. 591/07.03.2016, τ. Β’) και το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση»

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ. “Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση”

Σχέδιο Αίτησης Υποψηφιότητας για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης_2016-2017

 

Comments are closed.