Προφίλ Προγράμματος

Η ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ αποτελούν αναγκαιότητα για την Εκπαίδευση και πεδίο αιχμής για την Έρευνα. Η διεπιστημονική προσέγγιση αναζητάει τις συνδέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τα όρια μεταξύ της Διδακτικής των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ, τις κοινές περιοχές με άλλα πεδία και τις γνωστικές ιδιότητες, που αναδύονται σε τρία επίπεδα:
  • σε επίπεδο επιστημολογίας και μάθησης.
  • σε επίπεδο διδασκαλίας και σχολικής  μονάδας.
  • σε επίπεδο εκπαιδευτικής καινοτομίας και παιδαγωγικής.
Σε αυτούς τους άξονες περιεχομένου δομούνται τα σεμινάρια, διαρθρώνονται τα εργαστήρια και διαχέεται ο φόρτος εργασίας και παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. σε ένα πλήρες πρόγραμμα.
Για τα έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16 το πρόγραμμα ήταν ετήσιας εντατικής φοίτησης (σύνολο 52 εβδομάδες) με 75 ECTS.
Από το έτος εισαγωγής 2016-17 (νέα προκήρυξη) το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρία εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 ECTS