Οι Απόφοιτοι

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στον τομέα της Εκπαίδευσης σε δράσεις σχετικές με τη διδασκαλία και κοινωνική διάχυση της επιστημονικής γνώσης και των ΤΠΕ, σε προγράμματα διεπιστημονικής προσέγγισης και αξιολόγησης των Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ.