Στρατηγικοί Στόχοι

Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με:

 • Με τις έννοιες και τη μεθοδολογία έρευνας της Διδακτικής των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών
 • Με τις θεωρητικές βάσεις και τις εκπαιδευτικές και δικτυακές εφαρμογές των ΤΠΕ
 • Με τις θεωρητικές αρχές και τις μεθοδολογίες σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού
 • Με τη σημασία και την εξέλιξη των διεπιστημονικών συνδέσεων και πεδίων, καθώς και της συνεργασίας στην έρευνα και στη μάθηση
 • με τις αλληλεπιδράσεις της διδασκαλίας των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών με τις ΤΠΕ
 • με τη λειτουργική σχέση της Διδακτικής Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην παιδαγωγική και επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών
 • H απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με:

  • Την αναγνώριση και διάγνωση των δυσκολιών μάθησης των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών στο πλαίσιο του σχολικού ή «εξωσχολικού» περιβάλλοντος
  • Την Κατανόηση των δυσκολιών σχεδιασμού της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον και στη σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
  • Την Παιδαγωγική και διεπιστημονική προσαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων μάθησης και διδασκαλίας Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών σε ειδικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά συνεργατικά περιβάλλοντα
  • Την Διαφορική ανάπτυξη και διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού και πηγών του διαδικτύου σε επιστημονικές μαθησιακές δραστηριότητες
  • Τη Συνεργασία σε ερευνητικές και επιμορφωτικές δράσεις της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ
  • Η απόκτηση Ικανοτήτων:

   • Συνδυασμού μεθόδων επιστημονικής παρατήρησης και εκπαιδευτικής παρέμβασης σε σχολικό περιβάλλον
   • Σχεδιασμού διδακτικών καταστάσεων και περιβαλλόντων μάθησης με λειτουργική ένταξη των ΤΠΕ, του διαδικτύου και της διεπιστημονικής προσέγγισης
   • Κατασκευής και διαχείρισης καινοτομικών προγραμμάτων και προϊόντων για την εκπαίδευση και τη διάχυση επιστημονικών θεωριών από τα Μαθηματικά και τις Θετικές Επιστήμες
   • Οργάνωσης και Διεύθυνσης Συνεργατικών δραστηριοτήτων μάθησης και διδασκαλίας Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών στο πλαίσιο μελέτης ευρύτερων πολύπλοκων φαινομένων
   • Οργάνωσης και διεύθυνσης επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων Διδακτικής Μαθηματικών, Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ