Γιατί να Επιλέξω το Πρόγραμμα

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε νέες και νέους πτυχιούχους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων Παιδαγωγικών, Μαθηματικών, Θετικών Επιστημών, Τ.Π.Ε., καθώς και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Προσχολικής, Δημοτικής, Δευτεροβάθμιας και άλλων επιπέδων και μορφών εκπαίδευσης) με επαρκή επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση, με κριτική σκέψη και διάθεση ερευνητικής αναζήτησης στη Διδακτική, στην Παιδαγωγική και στην Εκπαιδευτική Καινοτομία

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, του Π.Μ.Σ. ο κάτοχος διαθέτει πλήρη και σύγχρονη παιδαγωγική, διδακτική και τεχνολογική κατάρτιση για θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων, συντονιστών καινοτομικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών ή ερευνητικών πρότζεκτ εκπαίδευσης θετικών επιστημών, διευθυντών προγραμμάτων επιμόρφωσης, στελεχών ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού λογισμικού, σχεδιαστών εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, συντονιστών επιστημονικών δράσεων για τη σύνδεση σχολείου-οικογένειας-κοινωνίας, εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικών κατηγοριών στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ.