Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Π.Μ.Σ

Tο Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 :

Περίοδος ειδικών Εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων(Σεπτεμβρίου)   Από 05.09.2022 έως και 30.09.2022                                    (Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων μαθημάτων και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, Σεπτεμβρίου)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Από 03/10/2022 έως και 13/01/2023                   (Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες για την υλοποίηση των δέκα ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης, σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2022 έως 06.01.2023)
Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου Από 16/01/2023 έως και 10/02/2023                           (Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων μαθημάτων και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, χειμερινού εξαμήνου)
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Από 13/2/2023 έως και 26/5/2023
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες για την υλοποίηση των δέκα ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης, σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 10.04.2023 έως 23.04.2023)
Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου Από 29/05/2023 έως και 23/06/2023                           (Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων μαθημάτων και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, εαρινού εξαμήνου)