Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Π.Μ.Σ

Tο Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 :

Περίοδος ειδικών Εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων(Σεπτεμβρίου)   Από 30.08.2021 έως και 24.09.2021                                    (Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων μαθημάτων και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, Σεπτεμβρίου) 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022  Από 27/09/2021 έως και 07/01/2022                   (Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες για την υλοποίηση των δέκα ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης, σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2021 έως 06.01.2022)
Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου Από 10/01/2022 έως και 04/02/2022                           (Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων μαθημάτων και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, χειμερινού εξαμήνου) 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 Από 07/2/2022 έως και 20/5/2022
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες για την υλοποίηση των δέκα ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης, σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 18.04.2022 έως 01.05.2022)
Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου Από 23/05/2022 έως και 17/06/2022                           (Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων μαθημάτων και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, εαρινού εξαμήνου)