Φοιτητική Ιδιότητα

Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. θεωρούνται όσοι έχουν εγγραφεί στο Π.Μ.Σ για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Ο/η μ.φ. που έχει εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. για την απονομή Δ.Μ.Σ. στη «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» διατηρεί την ιδιότητα του/της μ.φ. για όσο διάστημα βρίσκεται εντός των προθεσμιών για την απόκτηση των προϋποθέσεων για την απονομή του Δ.Μ.Σ.