Μαθήματα – ΕCTS – Φόρτος Εργασίας

Για τα έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16, τα μαθήματα και ο φόρτος εργασίας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Κωδικός Μαθήματα ECTS Φόρτος εργασίας (σε ώρες)
Α΄ Εξάμηνο
Α1
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Κρητικός Γεώργιος
Μούτσιος-Ρέντζιος Ανδρέας
Προσκεκλημένος για διάλεξη
Κυπριανίδης Αναστάσιος, Δρ Φυσικής, Ερευνητής, Εμπειρογνώμων
7,5 225
Α2
Τίτλος
Διδάσκοντες
Κοντάκος Αναστάσιος
Σταμάτης Παναγιώτης
Προσκεκλημένος για διάλεξη
Καθηγητής Μεϊμάρης Μιχάλης, Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
7,5 225
Α3
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καφούση Σουλτάνα
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Προσκεκλημένος για διάλεξη
Καθηγητής Χρίστου Κωνσταντίνος, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
7,5 225
Α4
Τίτλος
Διδάσκοντες
Φεσάκης Γεώργιος
Κόμης Βασίλης
7,5 225
ΣΥΝΟΛΟ 30 900
B΄ Εξάμηνο
Β1
Τίτλος
Διδάσκοντες
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Δρ. Γιώργιος-Ερρίκος Χλαπάνης
Προσκεκλημένοι για Διαλέξεις:
Δρ. Αργυρούλα Γ. Πέτρου
Δρ. Αργυρούλα Α. Πέτρου,
Δρ. Γιώργος Κρητικός
7,5 225
Β2
Τίτλος
Διδάσκοντες
Σκουμιός Μιχαήλ
Προσκεκλημένος για διάλεξη
Καθηγήτρια Χατζηνικήτα Βάσιλική
7,5 225
Β3
Τίτλος
Διδάσκοντες
Δημητρακοπούλου Αγγελική
Φεσάκης Γεώργιος

Προσκεκλημένοι για Διαλέξεις
Κόμης Βασίλης
Δρ. Γιώργιος-Ερρίκος Χλαπάνης

7,5 225
Β4
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Μούτσιος-Ρέντζιος Ανδρέας
Κρητικός Γεώργιος
Προσκεκλημένος για διάλεξη
Lenzen Dieter Καθηγητής
7,5 225
ΣΥΝΟΛΟ 30 900
Ολοκλήρωση Διπλωματικής εργασίας

    • Θεωρητική επεξεργασία
    • Επεξεργασία υλικού
    • Σχεδιασμός σύνθεσης/έρευνας/πειράματος
15 450
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75 2.250
Από το έτος εισαγωγής 2016-17 (νέα προκήρυξη), τα μαθήματα και ο φόρτος εργασίας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Κωδικός Μαθήματα ECTS Φόρτος εργασίας (σε ώρες)
Α΄ Εξάμηνο
X1
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Κρητικός Γεώργιος
Μούτσιος-Ρέντζιος Ανδρέας
7,5 225
X2
Τίτλος
Διδάσκοντες
Κοντάκος Αναστάσιος
Σταμάτης Παναγιώτης
7,5 225
X3
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καφούση Σουλτάνα
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
7,5 225
X4
Τίτλος
Διδάσκοντες
Φεσάκης Γεώργιος
7,5 225
ΣΥΝΟΛΟ 30 900
B΄ Εξάμηνο
E1
Τίτλος
Διδάσκοντες
Αγγελική Δημητρακοπούλου
7,5 225
E2
Τίτλος
Διδάσκοντες
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Σκουμιός Μιχαήλ
7,5 225
E3
Τίτλος
Διδάσκοντες
Φεσάκης Γεώργιος
7,5 225
E4
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Μούτσιος-Ρέντζιος Ανδρέας
Κρητικός Γεώργιος
7,5 225
ΣΥΝΟΛΟ 30 900
Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Thesis)

30 900
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 2700