Μαθήματα – ΕCTS – Φόρτος Εργασίας

Από το έτος εισαγωγής 2018-19 ((ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018. τ.β. ), τα μαθήματα και ο φόρτος εργασίας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS Φόρτος εργασίας (σε ώρες)
Χ1 Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διεπιστημονική Προσέγγιση Υποχρεωτικό 7,5 225
Χ2 Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Δομών Υποχρεωτικό 7,5 225
Χ3 Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Μάθησης των Θετικών Επιστημών Υποχρεωτικό 7,5 225
Χ4 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πρακτική Υποχρεωτικό 7,5 225
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 900
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ECTS Φόρτος εργασίας (σε ώρες)
Ε1 Εκπαιδευτικές Πολιτικές Μοντέλων Ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα Εκπαιδευτικά Συστήματα Υποχρεωτικό 7,5 225
Ε2 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Διδακτική των Θετικών Επιστημών Υποχρεωτικό 7,5 225
Ε3 Μεθοδολογία Έρευνας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Μάθησης μέσω Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Υποχρεωτικό 7,5 225
Ε4 Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Εφαρμογές της Έρευνας στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών Υποχρεωτικό 7,5 225
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 900
 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS Φόρτος εργασίας (σε ώρες)
ΠΡΑ1 Μεθοδολογία Παρατήρησης – Διεπιστημονικού Σχεδιασμού για την Πρακτική Άσκηση Υποχρεωτικό 3 90
ΠΡΑ2 Πρακτική Άσκηση: Εκπαιδευτική – Πειραματική Εφαρμογή Υποχρεωτικό 7 210
                                          Σύνολο Πρακτικής Άσκησης: 10 300
Δ.Ε.1. Προσαρμοσμένη Μεθοδολογία στις Θεματικές Περιοχές Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό 5 150
Δ.Ε.2. Διπλωματική Εργασία: Συγγραφή και Εξέταση Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό 15 450
                             Σύνολο Διπλωματικής Εργασίας: 20 600
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 900
Από το έτος εισαγωγής 2016-17 (νέα προκήρυξη), τα μαθήματα και ο φόρτος εργασίας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα
Κωδικός Μαθήματα ECTS Φόρτος εργασίας (σε ώρες)
Α΄ Εξάμηνο
X1
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Κρητικός Γεώργιος
Μούτσιος-Ρέντζιος Ανδρέας
7,5 225
X2
Τίτλος
Διδάσκοντες
Κοντάκος Αναστάσιος
Σταμάτης Παναγιώτης
7,5 225
X3
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καφούση Σουλτάνα
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
7,5 225
X4
Τίτλος
Διδάσκοντες
Φεσάκης Γεώργιος
7,5 225
ΣΥΝΟΛΟ 30 900
B΄ Εξάμηνο
E1
Τίτλος
Διδάσκοντες
Αγγελική Δημητρακοπούλου
7,5 225
E2
Τίτλος
Διδάσκοντες
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Σκουμιός Μιχαήλ
7,5 225
E3
Τίτλος
Διδάσκοντες
Φεσάκης Γεώργιος
7,5 225
E4
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Μούτσιος-Ρέντζιος Ανδρέας
Κρητικός Γεώργιος
7,5 225
ΣΥΝΟΛΟ 30 900
Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Thesis) 30 900
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 2700

Για τα έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16, τα μαθήματα και ο φόρτος εργασίας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Κωδικός Μαθήματα ECTS Φόρτος εργασίας (σε ώρες)
Α΄ Εξάμηνο
Α1
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Κρητικός Γεώργιος
Μούτσιος-Ρέντζιος Ανδρέας
Προσκεκλημένος για διάλεξη
Κυπριανίδης Αναστάσιος, Δρ Φυσικής, Ερευνητής, Εμπειρογνώμων
7,5 225
Α2
Τίτλος
Διδάσκοντες
Κοντάκος Αναστάσιος
Σταμάτης Παναγιώτης
Προσκεκλημένος για διάλεξη
Καθηγητής Μεϊμάρης Μιχάλης, Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
7,5 225
Α3
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καφούση Σουλτάνα
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Προσκεκλημένος για διάλεξη
Καθηγητής Χρίστου Κωνσταντίνος, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
7,5 225
Α4
Τίτλος
Διδάσκοντες
Φεσάκης Γεώργιος
Κόμης Βασίλης
7,5 225
ΣΥΝΟΛΟ 30 900
B΄ Εξάμηνο
Β1
Τίτλος
Διδάσκοντες
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Δρ. Γιώργιος-Ερρίκος Χλαπάνης
Προσκεκλημένοι για Διαλέξεις:
Δρ. Αργυρούλα Γ. Πέτρου
Δρ. Αργυρούλα Α. Πέτρου,
Δρ. Γιώργος Κρητικός
7,5 225
Β2
Τίτλος
Διδάσκοντες
Σκουμιός Μιχαήλ
Προσκεκλημένος για διάλεξη
Καθηγήτρια Χατζηνικήτα Βάσιλική
7,5 225
Β3
Τίτλος
Διδάσκοντες
Δημητρακοπούλου Αγγελική
Φεσάκης Γεώργιος

Προσκεκλημένοι για Διαλέξεις
Κόμης Βασίλης
Δρ. Γιώργιος-Ερρίκος Χλαπάνης

7,5 225
Β4
Τίτλος
Διδάσκοντες
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Μούτσιος-Ρέντζιος Ανδρέας
Κρητικός Γεώργιος
Προσκεκλημένος για διάλεξη
Lenzen Dieter Καθηγητής
7,5 225
ΣΥΝΟΛΟ 30 900
Ολοκλήρωση Διπλωματικής εργασίας

    • Θεωρητική επεξεργασία
    • Επεξεργασία υλικού
    • Σχεδιασμός σύνθεσης/έρευνας/πειράματος
15 450
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75 2.250