ΦΕΚ Ίδρυσης

Κατεβάστε τα ΦΕΚ ίδρυσης του

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

Φ.Ε.Κ. 1137/τ.Β ́/05.05.2014

Φ.Ε.Κ. 591/τ.Β ́/07.03.2016

Φ.Ε.Κ. 4400/τ.Β ́/06.10.2020