Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

27 Ιουνίου 2015:
Καθηγητής Jean Dhombres, Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Centre Alexandre Koyré, Καθηγητής Μαθηματικών και Ιστορίας των Επιστημών.
Τίτλος εισήγησης:“Peut-on confondre l’élémentaire et le basique dans l’enseignement des mathématiques?” (Συγχύσεις ανάμεσα στο στοιχειώδες και στο βασικό κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών),http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Dhombres

22 Μαρτίου 2015:
Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ.
Τίτλος εισήγησης:“Από τα μαθηματικά στην ψηφιακή αφήγηση των αλληλεπιδράσεών τους”,
http://www-tepaes.rhodes.aegean.gr/pms-dithenet/downloads/faculty/Meimaris/meimaris_cv_greek.pdf

6 Μαρτίου 2015:
Δρ Αναστάσιος Κυπριανίδης, Ερευνητής- Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Τίτλος εισήγησης: “Διεπιστημονική Προσέγγιση στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών”,
http://www-tepaes.rhodes.aegean.gr/pms-dithenet/downloads/faculty/Kyprianidis/kiprianidis_cv_greek.pdf

5 Μαρτίου 2015:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος εισήγησης:“Αναλυτικό πρόγραμμα-ΣΚΑΠ-Πρακτικές- Αξιολόγηση στα Μαθηματικά”,
http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/edchrist

 

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015:
Καθηγήτρια Βασιλεία Χατζηνικήτα, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
http://www-tepaes.rhodes.aegean.gr/pms-dithenet/downloads/faculty/Hatzinikita/Hatzinikita_V_Short_CV_Gr.pdf

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015:
Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Τάτσης,Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

10 Οκτωβρίου 2015:
Καθηγήτρια Cécile de Hosson, Καθηγήτρια στο Universite Paris 7 – Diderot, Διευθύντρια στο Laboratoire de Didactique André REVUZ, Universite Paris 7 – Diderot.
Τίτλος εισήγησης:“Children spontaneous ideas on nature : a determining element for teaching science”,http://www.lar.univ-paris-diderot.fr/page/deHosson