Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015:
Καθηγήτρια Βασιλεία Χατζηνικήτα, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
http://www-tepaes.rhodes.aegean.gr/pms-dithenet/downloads/faculty/Hatzinikita/Hatzinikita_V_Short_CV_Gr.pdf

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015:
Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Τάτσης,Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

10 Οκτωβρίου 2015:
Καθηγήτρια Cécile de Hosson, Καθηγήτρια στο Universite Paris 7 – Diderot, Διευθύντρια στο Laboratoire de Didactique André REVUZ, Universite Paris 7 – Diderot.
Τίτλος εισήγησης:“Children spontaneous ideas on nature : a determining element for teaching science”,http://www.lar.univ-paris-diderot.fr/page/deHosson