Διδάσκοντες

Δημητρακοπούλου Αγγελική
Καθηγήτρια,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά συστήματα και η διδακτική τους.
Εκπαιδευτικές Πολιτικές Μοντέλων Ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά συστήματα
Επικοινωνία:
adimitr@rhodes.aegean.gr
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Εφαρμογές της Έρευνας στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
kalabas@rhodes.aegean.gr
Καφούση Σόνια
Καθηγήτρια,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επικοινωνία:
kafoussi@rhodes.aegean.gr
Κόμης Βασίλης
Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Επικοινωνία:
komis@upatras.gr
Κοντάκος Αναστάσιος
Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επικοινωνία:
kodak@rhodes.aegean.gr
Κρητικός Γιώργος
Διδάκτωρ,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Εφαρμογές της Έρευνας στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
gkritikos@rhodes.aegean.gr
Κυπριανίδης Αναστάσιος
Δρ Φυσικής, Ερευνητής, Εμπειρογνώμων
Επικοινωνία:
Μιχάλης Μεϊμάρης
Καθηγητής,
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμίο Αθηνών
Επικοινωνία:
mmeimaris@media.uoa.gr
Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας
Διδάκτωρ,
Πανεπιστήμιο του Warwick
Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Εφαρμογές της Έρευνας στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
amoutsiosrentzos@yahoo.gr
Σκουμιός Μιχαήλ
Επίκουρος Καθηγητής,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διδασκαλίας και μάθησης Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
skoumios@rhodes.aegean.gr
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού υλικού για τη διδακτική των Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
kara@rhodes.aegean.gr
Σταμάτης Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επικοινωνία:
stamatis@rhodes.aegean.gr
Φεσάκης Γιώργος
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επικοινωνία:
gfesakis@rhodes.aegean.grr
Χατζηγεωργίου Γιάννης
Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επικοινωνία:
hadzigeo@rhodes.aegean.gr
Χατζηνικήτα Βασιλεία
Καθηγήτρια,
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τίτλος Μαθήματος:
Επικοινωνία:
vhatz@eap.gr