Διδάσκοντες

Δημητρακοπούλου Αγγελική
Καθηγήτρια,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά συστήματα και η διδακτική τους.
Εκπαιδευτικές Πολιτικές Μοντέλων Ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά συστήματα
Επικοινωνία:
adimitr@rhodes.aegean.gr
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Διδακτική των θετικών επιστημών: Διεπιστημονική προσέγγιση
Έναρξη διπλωματικής εργασίας
Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Εφαρμογές της Έρευνας στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
kalabas@rhodes.aegean.gr
Καφούση Σόνια
Καθηγήτρια,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Σχεδιασμός προγραμμάτων διδασκαλίας και μάθησης των θετικών επιστημών
Επικοινωνία:
kafoussi@rhodes.aegean.gr
Κόμης Βασίλης
Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Τίτλος Μαθήματος:
Σχεδιασμός ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδακτική πρακτική
Επικοινωνία:
komis@upatras.gr
Κοντάκος Αναστάσιος
Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών δομών
Επικοινωνία:
kodak@rhodes.aegean.gr
Κρητικός Γιώργος
Δρ. ΕΔΙΠ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Διδακτική των θετικών επιστημών: Διεπιστημονική προσέγγιση
Έναρξη διπλωματικής εργασίας
Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Εφαρμογές της Έρευνας στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
gkritikos@aegean.gr
Κυπριανίδης Αναστάσιος
Δρ Φυσικής, Ερευνητής, Εμπειρογνώμων
Τίτλος Μαθήματος:
Διδακτική των θετικών επιστημών: Διεπιστημονική προσέγγιση
Επικοινωνία:
Μιχάλης Μεϊμάρης
Καθηγητής,
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμίο Αθηνών
Τίτλος Μαθήματος:
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών δομών
Επικοινωνία:
mmeimaris@media.uoa.gr
Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας
Επίκουρος Καθηγητής,
ΕΚΠΑ
Τίτλος Μαθήματος:
Διδακτική των θετικών επιστημών: Διεπιστημονική προσέγγιση
Έναρξη διπλωματικής εργασίας
Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Εφαρμογές της Έρευνας στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
amoutsiosrentzos@yahoo.gr
Σκουμιός Μιχαήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδακτική των θετικών επιστημών
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διδασκαλίας και μάθησης Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
skoumios@rhodes.aegean.gr
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη
Καθηγήτρια,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού υλικού για τη διδακτική των Θετικών Επιστημών
Επικοινωνία:
kara@rhodes.aegean.gr
Σταμάτης Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών δομών
Επικοινωνία:
stamatis@rhodes.aegean.gr
Φεσάκης Γιώργος
Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Σχεδιασμός ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδακτική πρακτική
Μεθοδολογία έρευνας διδακτικής θετικών επιστημών και μάθησης μέσω τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
Επικοινωνία:
gfesakis@rhodes.aegean.grr
Χατζηγεωργίου Γιάννης
Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τίτλος Μαθήματος:
Σχεδιασμός προγραμμάτων διδασκαλίας και μάθησης των θετικών επιστημών
Επικοινωνία:
hadzigeo@rhodes.aegean.gr
Χατζηνικήτα Βασιλεία
Καθηγήτρια,
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τίτλος Μαθήματος:
Επικοινωνία:
vhatz@eap.gr