Γραμματεία

Μαίρη Κωνσταντίνου
Γραμματεία,
Προϊσταμένη Γραμματείας του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 22410 – 99110
Email: konstadinou@rhodes.aegean.gr
Σεβαστή Ευσταθίου
Γραμματεία,
Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 22410 – 99192
Email: eystahiou@aegean.gr